Xét nghiệm adn Ông (Bà) và cháu

1. Xét nghiệm adn Ông nội - cháu trai, Bà nội - cháu gái, Chú/Bác - cháu trai

  • Liên hệ hotline: 0975.684.353 - Ms. Hạnh - để được tư vấn chi tiết nhất.

Phân tích ADN Ông nội – cháu trai: Xác định một người cháu có phải là cháu ruột hay không?

  • Phân tích: Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 nam.
  • Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn…
  • Thời gian trả kết quả: 1 đến 2 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nam giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ nội của họ. Nhiễm sắc thể Y được truyền từ cha cho con trai và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ.

Phân tích này tập trung vào DNA của nhiễm sắc thể Y, Với 2 người đàn ông có cùng một dòng họ nội thì kết quả Y-STR là giống nhau.

Ví dụ: 2 người đàn ông muốn biết liệu họ có cùng một người cha hay một người ông nội sinh học, Phân tích ADN nếu họ có cùng một kết quả phân tích Y-STR thì thực tế chứng minh rằng họ chia sẻ cùng một người cha (người ông nội). Nếu kết quả không trùng lặp, thì họ không chia sẻ cùng một người cha (ông nội)sinh học.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp phân tích Y-STR có thể được áp dụng.

i. Bảng giá xét nghiệm Ông nội – cháu trai, Chú/Bác – cháu trai

  • Liên hệ: 0975.684.353 - Ms. Hạnh / Để được tư vấn bảng giá chi tiết.
Mục đích2 Ngày1 Ngày
Dân sự cho cá nhân biết sự thật5 triệu6 triệu
Hành chính pháp lý6 triệu7 triệu
Thêm người thứ 32 triệu2 triệu

ii. Bảng giá xét nghiệm adn Bà nội – cháu gái.

Mục đích2 Ngày1 Ngày
– Dân sự cho cá nhân biết sự thật5 triệu6 triệu
– Hành chính pháp lý6 triệu7 triệu
– Thêm người thứ 32 triệu2 triệu

2. Xét nghiệm adn Bà ngoại - cháu gái/cháu trai

  • Liên hệ: 0975.684.353 - Ms. Hạnh / Để được tư vấn bảng giá chi tiết.

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nữ giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ ngoại của họ.

Các trình tự ADN ti thể chỉ được truyền từ mẹ cho con (cả gái và trai) và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ họ ngoại.

  • Phân tích: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV).
  • Thời gian trả kết quả: 5 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
  • Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm adn Bà ngoại – cháu gái/cháu trai, Dì cháu, Anh chị em cùng mẹ.

Mục đích7 Ngày5 Ngày
– Dân sự cho cá nhân biết sự thật6 triệu7 triệu
– Hành chính pháp lý7 triệu8 triệu
– Thêm người thứ 33 triệu3 triệu
  • Liên hệ: 0975.684.353 - Ms. Hạnh / Để được tư vấn bảng giá chi tiết.
5/5
Scroll to top
Call Now Button