Xét nghiệm adn Anh chị em

1. Xét nghiệm adn Anh em trai cùng bố

 • Liên hệ hotline: 0975.684.353 - Ms. Hạnh - để được tư vấn chi tiết nhất.

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nam giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ nội của họ. Nhiễm sắc thể Y được truyền từ cha cho con trai và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ.

Phân tích này tập trung vào DNA của nhiễm sắc thể Y, Với 2 người đàn ông có cùng một người bố sinh học thì kết quả Y-STR là giống nhau.

 • Phân tích: Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 nam.
 • Thời gian trả kết quả: 1 đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • thời gian trả kết quả: 1 đến 2 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bảng giá xét nghiệm adn Anh em trai cùng bố

Mục đích2 Ngày1 Ngày
Dân sự cho cá nhân biết sự thật5 triệu6 triệu
Hành chính pháp lý6 triệu7 triệu
Thêm người thứ 32 triệu2 triệu

2. Xét nghiệm adn Chị em gái cùng bố

 • Liên hệ hotline: 0975.684.353 - Ms. Hạnh - để được tư vấn chi tiết nhất.

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa các chị em gái dựa vào phân tích NST X.

Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà.

Phân tích này có thể kết luận 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,9999% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ).

 • Phân tích: Mẫu ADN của các chị em.
 • Thời gian trả kết quả: 1 đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • thời gian trả kết quả: 1 đến 2 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bảng giá xét nghiệm adn Chị em gái cùng bố

Mục đích2 Ngày1 Ngày
Dân sự cho cá nhân biết sự thật5 triệu6 triệu
Hành chính pháp lý6 triệu7 triệu
Thêm người thứ 32 triệu2 triệu

2. Xét nghiệm adn Anh chị em cùng mẹ

 • Liên hệ hotline: 0975.684.353 - Ms. Hạnh - để được tư vấn chi tiết nhất.

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nữ giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ ngoại của họ. Các trình tự ADN ti thể chỉ được truyền từ mẹ cho con (cả gái và trai) và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ họ ngoại.

 • Phân tích: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV) của các anh (chị) – em
 • Thời gian trả kết quả: 5 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • thời gian trả kết quả: 1 đến 2 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bảng giá xét nghiệm adn Anh chị em cùng mẹ

Mục đích7 Ngày5 Ngày
– Dân sự cho cá nhân biết sự thật6 triệu7 triệu
– Hành chính pháp lý7 triệu8 triệu
– Thêm người thứ 33 triệu3 triệu
 • Liên hệ hotline: 0975.684.353 - Ms. Hạnh - để được tư vấn chi tiết nhất.
5/5
Scroll to top
Call Now Button