Xét nghiệm ADN Ông/Bà – cháu

PHÂN TÍCH QUAN HỆ ÔNG NỘI- CHÁU TRAI

→ Phân tích: Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của ông nội giả định và đứa cháu.

→ Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

→ Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nam giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ nội của họ. Nhiễm sắc thể Y được truyền từ cha cho con trai và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ.

Phân tích này tập trung vào DNA của nhiễm sắc thể Y, Với 2 người đàn ông có cùng một dòng họ nội thì kết quả Y-STR là giống nhau. (Do vậy với xét nghiệm DNA này sẽ không phân biệt được giữa 2 người đàn ông ở trong cùng một dòng họ nội ở đây là ông nội và cháu trai).

PHÂN TÍCH QUAN HỆ ÔNG NỘI- CHÁU GÁI

→ Phân tích: Mẫu ADN của ông nội giả định, bà nội , cháu gái và người mẹ.

→ Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

→ Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa một người bà nội giả định với một đứa cháu.

Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà.

Phân tích này có thể kết luận 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,9999% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ)

PHÂN TÍCH QUAN HỆ BÀ NỘI- CHÁU TRAI

→ Phân tích: Mẫu ADN của bà nội giả định và cháu gái.

→ Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

→ Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa một người bà nội giả định với một đứa cháu gái dựa vào phân tích NST X.

Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà.

Phân tích này có thể kết luận 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,9999% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ).

PHÂN TÍCH QUAN HỆ BÀ NGOẠI – CHÁU GÁI, CHÁU TRAI

→ Phân tích: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV).

→ Thời gian trả kết quả: 7 – 10 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

→ Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nữ giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ ngoại của họ.

Các trình tự ADN ti thể chỉ được truyền từ mẹ cho con (cả gái và trai) và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ họ ngoại.

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM ADN ÔNG/BÀ VÀ CHÁU

XÉT NGHIỆM ADN ÔNG NỘI CHÁU TRAI; CHÚ BÁC CHÁU TRAI

Phân tích 23 locut gen trên nhiễm sắc thể Y, Độ chính xác 99,99998% (Sử dụng bộ kit AmpFLSTR_Y filer – AppliedBiosystems (Mỹ)

Thời gian trả kết quả (*) 2 ngày 1 ngày 6 giờ
Chi phí 2 người (VND) 4 triệu 5 triệu 6 triệu
Thêm người thứ 3 (VND) 2 triệu 2 triệu 2 triệu

XÉT NGHIỆM ADN BÀ NỘI CHÁU GÁI; HAI CHỊ EM CÓ CÙNG CHA

Phân tích 12 locus gen trên nhiễm sắc thể X, Độ chính xác 99,9998%

Thời gian trả kết quả (*) 2 ngày 1 ngày 6 giờ
Chi phí 2 người (VND) 5 triệu 6 triệu 7 triệu
Thêm người thứ 3 (VND) 2 triệu 2 triệu 2 triệu

XÉT NGHIỆM ADN BÀ NGOẠI-CHÁU; ANH CHỊ EM CÙNG MẸ; CHÁU-CHỊ EM GÁI

Phân tích ADN ti thể, Độ chính xác 99,9998%

Thời gian trả kết quả (*) 5 ngày 3 ngày 3 giờ
Chi phí 2 người (VND) 6 triệu 7 triệu 10 triệu
Thêm người thứ 3 (VND) 3 triệu 3 triệu 3 triệu

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ

Trung Tâm Xét Nghiệm ADN Tại TP.HCM

Toà nhà 255-257 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM (Vui lòng gọi điện trước khi tới để được hướng dẫn đầy đủ thủ tục cũng như cách thu mẫu)

Điện thoại: 0975 684 353 – Ms. Hạnh

Email: XetNghiemDNA.net@gmail.com