Xét nghiệm ADN xác định quan hệ Bà nội và cháu gái

XÁC ĐỊNH QUAN HỆ BÀ NỘI VÀ CHÁU GÁI

Muốn biết cháu gái có phải người trong dòng họ nội với sự vắng mặt người cha, vậy phải làm sao?

Theo nguyên tắc di truyền, bà nội sẽ di truyền cho cha nhiễm sắc thể X, cha sẽ di truyền cho con gái. Vì vậy bằng cách so sánh 16 locus gen trên nhiễm sắc thể X giữa Bà nội với Cháu gái các chuyên gia sinh học đã khẳng định được mối quan hệ Bà-Cháu với độ chính xác 100%.

Nguyên tắc so sánh 16 locus trên nhiễm sắc thể X:

– Người cháu cho nhận tất cả 16 locus với bà > kết luận có quan hệ huyết thống theo dòng nội (Bà Nội-Cháu gái).

– Sai từ 2 trên tổng 16 locus > không có quan hệ huyết thống theo dòng nội.

xac dinh quan he ba chau

BÀ NỘI-CHÁU GÁI, HAI CHỊ EM CÙNG CHA, CÔ DÌ-CHÁU GÁI

Phân tích 12 loci trên NST X (Mỹ). Cho mối quan hệ theo dòng nội: Bà nội – cháu gái; Hai chị em gái có cùng cha. Độ chính xác 99,99998%.

Thời gian trả kết quả 6 giờ 8 giờ 1 ngày 3 ngày
Chi phí 2 người (VND) 12 triệu 11 triệu 7 triệu 5 triệu
Thêm người thứ 3 (VND) 3 triệu 3 triệu 2 triệu 2 triệu